Vrste dioptrijskih stakala i plastike

Monofokalna dioptrijska stakla i plastike Koriguju samo vid na daljinu ili samo vid na blizinu, jer čitava njihova površina ima jednaku moć prelamanja svetlosti. Mogu biti različitog indeksa prelamanja svetlosti, stoga mogu imati i različitu debljinu. Bifokalna dioptrijska stakla i plastike Imaju dva dela: gornji koriguje vid na daljinu i donji deo stakla koriguje vid na […]
Pročitajte više